Tietosuoja ja evästeet

1. Rekisterinpitäjä, rekisteriä hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi: Utran Uittotupa
Y-tunnus: 1570024-5
Osoite: Uittopäälliköntie 2
Postinumero: 80170
Postitoimipaikka: Joensuu
Puhelinnumero: 050 067 5162
Sähköpostiosoite: myynti@utranuittotupa.fi

2. Mihin rekisteriä käytetään?

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Lisäksi asiakkaiden tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi- ja muut vastaavat toimenpiteet.

3. Mitä rekisteriin tallennetaan?

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero.

4. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja asiakaspalvelun ja tapahtumien toteuttamiseksi ja varmistamiseksi, sekä kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksien ja -vastuiden täyttämiseksi. Henkilötietoja säilytämme niin kauan, kunnes käyttäjä pyytää tietojensa poistamista. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käyttämisen markkinointitarkoituksiin ja pyytää tietojensa poistamista.

5. Miten tietoja kerätään?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään mm. lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, www-lomakkeista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Uittotupa ei vastaa ulkopuolisten palveluntarjoajien tietojen säilyttämisestä.

7. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeet mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan anonyymisti sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sisältöjä sivuillamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Analysoimme evästeiden avulla kerättyä anonyymiä dataa ja parannamme verkkosivustoa sen mukaan. Saatamme kohdentaa mainoksia sivuilla käyneille, jos heillä on vierailuun käytetyssä selaimessa käytössä evästeiden tallentaminen.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmissa selainohjelmissa evästetoiminnot voi kytkeä pois päältä. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Kerätyt anonyymit kävijätiedot

Verkkoanalytiikkapalveluilla kerätään verkkosivuilla kävijöistä yksilöimätöntä dataa, joka käsittää:

  • Ikä, sukupuoli, maa, kaupunki, kieli, verkkopalveluntarjoajan tiedot
  • Istunnot, istuntojen määrä käyttäjää kohti, sivuston käyttötiedot
  • Verkkoselailun perusteella indikoituja epätarkkoja kiinnostuksen kohteita
  • Sivuston hakukenttiin syötetyt lausekkeet
  • Vierailuun käytetyn päätelaitteen tekniset ominaisuudet

Verkkosivuston kautta kerätty data ei ole yhdistettävissä henkilötietoihin, ellei käyttäjä ota yhteyttä verkkosivuston kautta ja luovuta tietojaan. Yhteydenoton myötä annettuja tietoja ei tallenneta analytiikkatyökaluihin.

9. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista, oikaisua tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Myös tietojen käsittelyä on oikeus rajoittaa tai vastustaa EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot: myynti@utranuittotupa.fi