Ota yhteyttä

Utran uuden teatterin markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Utran Uusi Teatteri
Uittopäälliköntie 2, 80170 Joensuu
myynti@utranuittotupa.fi
Puh. 0500 675 162 (arkisin klo 9–16)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Myyntipäällikkö Sanna Könönen
Puh. 0500 675 162 (arkisin klo 9–16)
myynti@utranuittotupa.fi

3. Rekisterin nimi

Utran Uuden Teatterin markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu Utran Uuden Teatterin ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia sekä asiakassuhteiden hoitamista ja kehittämistä varten. Tietoja voidaan käyttää myös analysointi- ja tilastointitarkoituksissa sekä markkinatutkimuksissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Organisaatio ja asema
Ikä ja sukupuoli
Asiakassuhdetta koskevat tiedot
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Muut henkilön antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla tai palvelujen käytön yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten vaatimuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle paitsi Suomen viranomaisten vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Utran Uusi Teatteri edellyttää kaikilta tietoja käsitteleviltä sitoutumista tietojen salassapitoon.

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään pilvipalvelussa ja pääsy tietoihin on rekisterinpitäjän työntekijöillä, yhteistyökumppaneilla ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joille rekisterinpitäjä on myöntänyt oikeuden ja joille se on heidän työtehtäviensä hoitamiseksi tarpeen. Utran Uusi Teatteri edellyttää kaikilta tietoja käsitteleviltä sitoutumista tietojen salassapitoon.

10. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää osoitteeseen myynti@utranuittotupa.fi tai Utran Uusi Teatteri, Uittopäälliköntie 2, 80170 Joensuu tai toimimalla markkinointiviestissä muuten ilmoitetulla tavalla.